Sælsafari

Sæler kan betragtes få meter fra havnekajen i Nordby, hvor de ofte ligger 6-7 stykker ved sø-jorden og hviler sig ved lavvande. Man kan også gå direkte på stranden ud til sælbankerne fra nedkørslen til stranden i Sønderho. Her er der sæl-banker med flere hundrede sæler. Der bliver arrangeret naturvejleder-ture derud, men man kan også selv vælge at gå derud på det rigtige tidspunkt jf. tidevandskalenderen.

Herunder ses sæl-bankens placering